Koło Naukowe

Logo KNOŚKoło Naukowe Ochrony Środowiska SGGW zaprasza studentów wszystkich roczników do włączenia się w projekty, badania i wyjazdy terenowe.

Kontakt:

Opiekun Koła:
dr Witold Strużyński Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
wstruzynski@tlen.pl
Prezes:
Anna Kowalska
dundee90@gmail.com
Wiceprezes:
Karolina Gajewska
karolina-gajewska4@wp.pl
Skarbnik:
Rafał Dobosz
Sekretarz:
Magdalena Ptasznik
ptasznik.magdalena@gmail.com
Admin strony:
Marta Księżniak
marta.ksiezniak@gmail.com

Koło Naukowe Ochrony Środowiska prowadzi szereg różnorodnych projektów oraz jest otwarte na nowe pomysły.

- Na terenie kampusu SGGW badamy populację traszek zwyczajnych,

- Prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą na terenie projektowanej obwodnicy Konstancina,

- Odwiedzamy fortyfikację w Modlinie, gdzie badamy jaki wpływ wywiera obecność człowieka na liczbę zimujących nietoperzy

- Organizujemy wyjazdy integracyjne dla nowych członków Koła,

- Organizujemy warsztaty oraz konferencje,

- Co roku bierzemy udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik oraz Polskie Radio,

- Organizujemy stoisko kierunku na Dniach SGGW,

- Bierzemy udział w Przeglądach Dorobku Kół Naukowych,

- Zorganizowaliśmy także ciekawe wycieczki do filtrów Lindley’a, ujęcia infiltracyjnego „Gruba Kaśka” oraz Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych,

- Odwiedzamy dolinę Łopienki w Bieszczadach, aby zinwentaryzować występujące tam ptaki, płazy i gady oraz rośliny,

- W wakacje 2009 czworo członków Koła zorganizowało trzy tygodniową wyprawę badawczą na Islandię,

- Celem naszej działalności jest zdobywanie praktycznej wiedzy, realizowanie zainteresowań oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w działalność Koła!

Przeprowadzone wyjazdy, projekty, badania, wycieczki :

Rok 2009

- Dwukrotna inwentaryzacja nietoperzy hibernujących w fortyfikacjach Twierdzy Modlin

- Panel dyskusyjny : „za czy przeciw energii atomowej?”

- Fotografia przyrodnicza – zajęcia prowadzone przez Dr Taidę Tarabułe

- Sprawdzanie skrzynek dla ptaków na terenie kampusu SGGW

- Przygotowanie stoiska MSOŚ na Dni SGGW oraz Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

- Majówka w dolinie Łopienki w Bieszczadach II tury : czerwiec oraz lipiec

- Badania świadomości ekologicznej studentów SGGW razem z KN Socjologii

- „Ultima Thule” studencka wyprawa naukowa na kraniec świata, Islandia 26.06 – 20.07.09

- Udział w XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

- Pokaz zdjęć oraz relacja z wyprawy naukowej na Islandię

Rok 2008

- Wycieczka do infiltracyjnego ujęcia wody „Gruba Kaśka” w Warszawie

- Wyprawa w poszukiwaniu nietoperzy do fortyfikacji na terenie Twierdzy Modlin

- Poranne liczenie ptaków na kampusie SGGW

- Wycieczka z entomologamii do Twierdzy Modlin

- Przygotowanie stoiska MSOŚ na Dni SGGW

- Udział w konferencji „ Człowiek z przyrodą czy przyroda z człowiekiem” na Uniwersytecie Warszawskim

- Zwiedzanie zabytkowych filtrów Lindleya w Warszawie

- Majówka w dolinie Łopienki w Bieszczadach

- Sprzątanie rezerwatu „Skarpa ursynowska”

- Udział w Targach PolEko w Poznaniu

- Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

- Inwentaryzacja drzew pomnikowych na Pogórzu Przemyskim

- Przedstawienie referatów i plakatów na XXXV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych

- Obejrzenie wystawy „Technologie dla Ochrony Klimatu” przygotowanej przy okazji odbywającej się w Poznaniu Konferencji Klimatycznej ONZ (COP14)