photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

UWAGA !! Zmiana Strony WWW

W związku z przekształceniem Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW od września obecna strona internetowa nie będzie już aktualizowana!!

Aktualne informacje (plany zajęć, listy studentó, inne) można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: http://wbis.sggw.pl/

Wyjazd integracyjny dla Ochrony Środowiska

Koło Naukowe Ochrony Środowiska - logo

Koło Naukowe Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich nowo przyjętych studentów

kierunku Ochrona Środowiska na

WYJAZD INTEGRACYJNY

Pierwszy nasz obóz ma charakter krótkoterminowy – 21-23.09.2012

W planach wyjazdu:

- zapoznanie się ze strukturą i działalnością Koła Naukowego Ochrony Środowiska (KNOŚ’a) :)

- integracja

- zajęcia terenowe, głównie dotyczące ciekawych gatunków zwierząt z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – tropienia, obserwacje, odłowy małych kręgowców i bezkręgowców

- ognisko

Liczba miejsc ograniczona!


Termin zgłoszeń: 31.08.2012 r.

Kontakt:

Opiekun koła dr Witold Strużyński – wstuzynski@tlen.pl

Wiceprezes koła – karolina-gajewska@gmail.com

P.S. Śpiwór, karimata i pozytywne nastawienie obowiązkowe na wyjazd! :)

Koło Naukowe Ochrony Środowiska na Facebook’u!

Logo KNOŚ Dla wszystkich, którzy chcą śledzić postępy naszego Koła Naukowego, mamy niespodziankę: od pewnego czasu istniejemy jako strona portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszczamy zdjęcia z ostatnich akcji, ciekawe linki dla osób zainteresowanych ochroną środowiska oraz zaproszenia na ciekawe wydarzenia.

Po więcej zajrzyj na profil Koło Naukowe Ochrony Środowiska SGGW.

Natomiast więcej informacji o samym kole naukowym znajdziesz tutaj.

Zapraszamy! :)

Wybory 2012

OGŁOSZENIE
Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

Wg uchwały Senatu (Uchwała 17 2011/2012 Senatu SGGW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska powinno wybrać 1 elektora studenckiego do Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierającego Rektora i Prorektorów. Każdemu studentowi danego wydziału przysługuje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na elektora, jak również zgłoszenie innych kandydatów, o ile ci wyrażą zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem osób zawieszonych w korzystaniu z praw studenta w całości lub części na podstawie prawomocnego orzeczenia Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.  Zgłoszenie kandydata na elektora następuje poprzez wrzucenie do urny wyborczej wystawionej w Dziekanacie MSOŚ , w terminie do dnia 25.02.2012. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr indeksu, dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.
Zgłoszenie nie zawierające w.w .danych nie będzie uwzględnione. Wyboru elektorów spośród zgłoszonych osób dokonuje Rada Wydziałowa Samorządu Studentów na zebraniu, które odbędzie się w dniu 28.02.2012 o godzinie 18:15 w budynku 34 w sali 24.

Samorząd Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

pobierz treść Uchwały

Fakultety

Fakultety dla studiów I stopnia

Semestr 4

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

Semestr 6

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

Fakultety dla studiów II stopnia

1.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

4.         Pszczoły biologicznym wskaźnikiem skażenia środowiska – dr G. Topolska

środa, godz. 15-17, s. 038 b. 23 (do 30 osób)

5.         Waloryzacja i ochrona ekosystemów rzecznych w świetle programu NATURA 2000

dr P. Oglęcki

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 7 b. 24

6.         Technologie membranowe w ochronie środowiska – dr M. Michel

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 3 b. 24

7.         Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce – dr G. Lesiński

czwartek, godz. 16-18, A I b. 32

Następna strona »

Copyright © 2010