photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Fakultety w semestrze letnim 2010/2011

Semestr 4 i 6 studiów inżynierskich

Semestr 3 studiów magisterskich

Fakultety

1.      Zagrożenia i ochrona fauny wodnej

mgr inż. Julia Dobrzańska

Piątek, godz. 8-10, Audytorium 3 b. 24

2.      Drzewa i krzewy w środowisku

dr Włodzimierz Wałęza

Czwartek, godz. 8-10, Audytorium, b. 22

3.      Klimat obszarów zurbanizowanych

dr Grzegorz Majewski

Środa, godz. 8-10, Audytorium 3 b. 24

4.      Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce

dr Grzegorz Lesiński

Czwartek, godz. 13-15, s. 041 b. 37

5.      Procesy adsorpcji i katalizy w ochronie środowiska

prof. drab. Andrzej Świątkowski

Poniedziałek, godz. 16-18, A I bud. 32

6.      Ekologia wód śródlądowych

dr inż. Witold Strużyński

Piątek, godz. 12-14, s. 49 b. 23 (do 35 osób)

Harmonogram zajęć do ustalenia z prowadzącym

7.      Czynna ochrona płazów

dr Krzysztof Klimaszewski

Wtorek, godz. 17-19, A II b. 23 (termin do ewentualnej zmiany)

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Uwaga studenci I roku!

Obowiązkowe przysposobienie biblioteczne (jednorazowy wykład i ćwiczenia) odbędą się w dniu 15.10.10 r. (piątek)
w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Nowoursynowskiej 161 wejście A (przy szatni)

grupy dziekańskie 1, 2 i 3  w godz. 900 – 1100,

grupy 4, 5 i 6  w godz. 11.00 – 13.00

Proszę wziąć ze sobą  INDEKSY i legitymacje!

Studenci I roku mogą zapisać się do Studenckiej Wypożyczalni Podręczników przed odbyciem przysposobienia bibliotecznego. Należy zgłosić się do wypożyczalni (wejście C) z legitymacją studencką i indeksem.

Obowiązkowe szkolenie BHP

Uwaga studenci I roku!

Obowiązkowe szkolenie z bhp odbędzie się w dniu 27.10.10 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00 w Auli III w bud. 32

Proszę wziąć ze sobą INDEKSY!

Organizacja zajęć z Wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

UWAGA:  MSOŚ – Studia inżynierskie – Rok III sem. 5

Organizacja zajęć z Wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Uzupełniając informacje przekazane wcześniej do Dziekanatu M.S.Ochrony Środowiska,

Katedra Hodowli Lasu podaje szczegółowy wykaz terminów zajęć z w/w przedmiotu.

Za organizację i zaliczenie zajęć odpowiada dr inż. Stanisław Drozdowski.

Zajęcia odbywają się w salach Wydziału Leśnego, przez połowę tygodni
w semestrze, w wymiarze 2 godzin tygodniowo plus zaliczenie w sesji

(łącznie 15 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładów).

Ćwiczenia – Grupy 2 i 4

godz. 8.30 – 10.00, sala 0/10, poniedziałki: 18.X, 8. i 22.XI, 6. i 20.XII, 10. i 24.I

Ćwiczenia – Grupy 3 i 5

godz. 10.15 – 12.00, sala 0/10, poniedziałki: daty jak wyżej

Ćwiczenia – Grupa 1

godz. 9.15 – 11.00, sala 1/83, środy: 20.X, 17. (zamiast 10.) i 24.XI, 8. i 22.XII, 12. i 26.I

Wykłady odbywają się w poniedziałki, od 11 X, a później w tych samych tygodniach
co ćwiczenia, w sali audytoryjnej 3 w budynku 24

Harmonogram dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

W dziale DLA STUDENTÓW -> Plany zajęć,  dodano plik z harmonogramem zjazdów dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) , do pobrania w formacie xls.

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2010