photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Fakultety

Fakultety dla studiów I stopnia

Semestr 4

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

Semestr 6

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

Fakultety dla studiów II stopnia

1.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

4.         Pszczoły biologicznym wskaźnikiem skażenia środowiska – dr G. Topolska

środa, godz. 15-17, s. 038 b. 23 (do 30 osób)

5.         Waloryzacja i ochrona ekosystemów rzecznych w świetle programu NATURA 2000

dr P. Oglęcki

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 7 b. 24

6.         Technologie membranowe w ochronie środowiska – dr M. Michel

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 3 b. 24

7.         Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce – dr G. Lesiński

czwartek, godz. 16-18, A I b. 32

Plany zajęć

Poniżej pliki z planami zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 na MSOŚ

Plan zajęć dla studiów inżynierskich stacjonarnych:

 • I rok, semestr II, rok 2011/12 – pobierz
 • II rok, semestr IV rok 2011/12 – pobierz
 • III rok, semestr VI, rok 2011/12 – pobierz

Plan zajęć dla studiów magisterskich stacjonarnych:

 • rok I, semestr I, rok 2011/2012 – pobierz
 • rok II, semestr III, rok 2011/12 – pobierz

Plan zajęć dla studiów magisterskich stacjonarnych:, specjalizacja Restoration and Management of Environment

 • rok I, semestr I, rok 2011/12 – pobierz
 • rok II, semestr III, rok 2011/12 – pobierz

Informacje dla studentów

Program studiów:

Siatka przedmiotów na studiach I stopnia (inżynierskich) stacjonarnych:

 • Szczegółowa lista przedmiotów ze ścieżki głównej – pobierz
 • Szczegółowa lista przedmiotów specjalizacyjnych – pobierz
 • Regulamin podziału na specjalizacje dyplomowe – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach I stopnia (inżynierskich) niestacjonarnych:

 • Szczegółowa lista wszystkich przedmiotów – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich) stacjonarnych:

 • Szczegółowa lista przedmiotów ze ścieżki głównej oraz specjalizacji – pobierz
 • Szczegółowa lista przedmiotów na specjalizacji anglojęzycznej – pobierz
 • Regulamin podziału na specjalizacje dyplomowe – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich) niestacjonarnych:

 • Szczegółowa lista wszystkich przedmiotów – pobierz

Dokumenty dotyczące prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów:

Przykładowe pytania na egzamin kończący studia inżynierskie:

Przykładowe pytania na egzamin kończący studia magisterskie:

Informacje dotyczące praktyk terenowych:

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2009/2010
Dla Studentów SGGW

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 17 z dnia 29.06.2009 roku

§1
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW.

§2
Na studiach stacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne:

* w semestrze zimowym – od dnia 01 października 2009 r. do dnia 22 stycznia 2010 r.
* w semestrze letnim – od dnia 15 lutego do 10 czerwca 2010 r.

2. Sesje egzaminacyjne:

* zimowa: 25 stycznia do 06 lutego 2010 r.
* letnia: od 11 do 25 czerwca 2010 r.
* jesienna: od 06 do 17 września 2010 r.

3. Przerwy w zajęciach:

* ferie zimowe: od 24 do 31 grudnia 2009 r.
* przerwa międzysemestralna: od 08 do 13 lutego 2010 r.
* ferie wiosenne: od 01 do 07 kwietnia 2010 r.
* inne dni wolne od zajęć:
o 14 i 15 maja 2010 r. (Dni SGGW)
* godziny rektorskie: 30 października 2009 r. od godz. 12.00

4. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz obowiązujących egzaminów i zaliczeń przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków ustala Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem semestrów.
5. Szczegółowy plan i rozkład zajęć Dziekani podają do wiadomości studentów poszczególnych lat studiów przed rozpoczęciem semestrów.
6. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych (z wpisem do indeksu) i powinno być zakończone w terminie do dnia 17 września 2010 r.

§ 3
Na studiach niestacjonarnych obowiązują:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2.
2. Dziekani wydziałów w porozumieniu z przedstawicielami studentów mogą zmienić terminy rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim zachowując pełną realizację programu studiów.
3. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają Prodziekani ds. studiów niestacjonarnych.
4. Dla studiów nie wykazanych w załączniku nr 2 terminy zajęć dydaktycznych, harmonogramy zjazdów i terminy sesji egzaminacyjnych ustalają Dziekani Wydziałów lub Kierownicy Studiów.

§ 4
Studia podyplomowe, doktoranckie (niestacjonarne – tryb wieczorowy)

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają dziekani lub kierownicy studiów.

Harmonogram zjazdów – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Sekretariat

Dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiskaul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33
tel. +48 22 5935570
+48 225935571
e-mail: msos@sggw.pl

mgr Jadwiga Lipińska
telefon: +48 22 593 55 71
Iwona Fabisiak-Woźny
telefon: +48 22 593 55 72

Copyright © 2010