photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacje dla studentów

Program studiów:

Siatka przedmiotów na studiach I stopnia (inżynierskich) stacjonarnych:

  • Szczegółowa lista przedmiotów ze ścieżki głównej – pobierz
  • Szczegółowa lista przedmiotów specjalizacyjnych – pobierz
  • Regulamin podziału na specjalizacje dyplomowe – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach I stopnia (inżynierskich) niestacjonarnych:

  • Szczegółowa lista wszystkich przedmiotów – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich) stacjonarnych:

  • Szczegółowa lista przedmiotów ze ścieżki głównej oraz specjalizacji – pobierz
  • Szczegółowa lista przedmiotów na specjalizacji anglojęzycznej – pobierz
  • Regulamin podziału na specjalizacje dyplomowe – pobierz

Siatka przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich) niestacjonarnych:

  • Szczegółowa lista wszystkich przedmiotów – pobierz

Dokumenty dotyczące prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów:

Przykładowe pytania na egzamin kończący studia inżynierskie:

Przykładowe pytania na egzamin kończący studia magisterskie:

Informacje dotyczące praktyk terenowych:

Copyright © 2010