Program studiów

Studia na kierunku ochrona środowiska stwarzają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

 • procesów fizyko-chemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery),
 • wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,
 • technologii stosowanych w ochronie i rekultywacjo środowiska,
 • instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,
 • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

Program studiów obejmuje:

 • Przedmioty ogólne: język obcy, technologia informacyjna
 • Przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, biologia i mikrobiologia, chemia i biochemia
 • Przedmioty o środowisku: gleboznawstwo, geologia i geomorfologia, hydrologia, ekologia, botanika, zoologia
 • Przedmioty o zagrożeniach i potrzebie ochrony środowiska: zagrożenia i ochrona atmosfery, pedosfery i hydrosfery, ochrona przyrody, szata roślinna i fauna Polski
 • Wpływ działalności antropogenicznej na stan środowiska: działalność rolnicza a środowisko, ocena oddziaływania na środowisko obiektów uciążliwych, toksykologia
 • Instrumenty realizacji ochrony środowiska: prawo i zarządzanie, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój
 • Techniki i technologie w ochronie środowiska: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadowa, monitoring i bioindykacja środowiska, rekultywacja środowiska
 • Komputerowe techniki w ochronie środowiska: teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, kartografia komputerowa
 • Ćwiczenia terenowe
 • Fakultety – umożliwiające realizację własnych zainteresowań
 • Przedmioty specjalizacyjne
 • Seminaria dyplomowe

Studenci mają możliwość wyboru następujących specjalizacji dyplomowych:

 • Zarządzanie i technologie ekorozwoju
 • Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych
 • Ochrona przyrody
 • Środowisko, żywność, zdrowie
 • Technologie w ochronie środowiska
 • Restoration and management of environment (studia II stopnia prowadzone w języku angielskim)

Studia za granicą:
Studenci MSOŚ mają możliwość wyjazdu na studia na uczelnie europejskie (w ramach programów Unii Europejskiej i umów dwustronnych). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych SGGW (Centrum Programów Europejskich): www.sggw.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową Kartą Przedmiotów.