Członkowie Rady

prof. dr hab. Piotr Hewelke

Zajmowane stanowiska: kierownik Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, kierownik specjalizacji Technologie Ochrony Środowiska
telefon:
59 355 70
e-mail:
piotr_hewelke@sggw.pl

prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zajmowane stanowiska:
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

telefon: 593 52 80
e-mail:
kazimierz_banasik@sggw.pl


prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zajmowane stanowiska: kierownik Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, kierownik specjalizacji MSOŚ – Restoration and management of environment

telefon: 22 593 20 82
e-mail: stanislaw_gawronski@sggw.pl

prof. dr hab. Stefan Russel

Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii

telefon: 59 32636

e-mail: stefan_russel@sggw.pl


prof. dr hab. Jacek Goszczyński
Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny

Zajmowane Stanowiska:

telefon: 59 381 148
e-mail:
goszczynski@delta.sggw.waw.pl


dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW

Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa    i Architektury Krajobrazu

telefon: 59 32068,

e-mail: barbara_zarska@sggw.pl

prof. dr hab. Jan Łabętowicz
Zakład Chemii Rolniczej, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolnej, Wydział Rolnictwa i Biologii
Zajmowane stanowiska:
kierownik Zakładu Chemii Rolniczej
telefon:
59 326 21
e-mail:
kcr@sggw.pl

prof. dr hab. Jerzy Mozgawa
Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny
telefon:
59 382 21
e-mail:
jurek@wl.sggw.waw.pl
prof. dr hab. Edward Pierzgalski

Zakład Kształtowania Środowiska i Melioracji, Katedra Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

telefon: 59 353 76

e-mail: edward_pierzgalski@sggw.pl


prof. dr hab. Jerzy Pracz

Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Wydział Rolniczy

Zajmowane stanowiska:

telefon: 59 326 13

e-mail: jerzy_pracz@sggw.pl


prof. dr hab. Maria Wiechetek

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Zajmowane Stanowiska: kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii

telefon: 59 360 42

e-mail: maria_wiechetek@sggw.plprof. dr hab. Czesław Wysocki
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zajmowane Stanowiska: kierownik Katedry Ochrony Środowiska, członek prezydium Komisji ds. ochrony przyrody powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego, członek Komisji ds. oceny oddziaływania na środowisko powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego, członek Rady Naukowej Parku Mużakowskiego
telefon:
e-mail:
czeslaw_wysocki@sggw.pl


prof. dr hab. Jan Żelazo

Katedra Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zajmowane stanowiska:
telefon:
e-mail:
jan_zelazo@sggw.pl


dr hab. Marta Kamionek, prof. SGGW

Zakład Zoologii, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach

telefon: 59 366 22

e-mail: marta_kamionek@sggw.pl


prof. dr hab. Józef Mosiej
Katedra Kształtowania Środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zajmowane Stanowiska: Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska i Melioracji, zastępca kierownika MSOŚ (zaoczne magisterskie studia uzupełniające)

telefon: 59 353 81

e-mail: jozef_mosiej@sggw.pl


dr hab. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych z Pracownią Środowiskowych Systemów Informacyjnych, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Zajmowane Stanowiska: Kierownik Zakładu Hydrologii   i Zasobów Wodnych kierownik specjalizacji Ochrona i Rekultywacja Ekosystemów Wodnych na MSOŚ
telefon:
59 353 00
e-mail:
T.Okruszko@levis.sggw.waw.pl


dr hab. Andrzej Orzeszko prof. SGGW
Zakład Chemii Organicznej, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności
telefon: 59 376 22
e-mail:
andrzej_orzeszko@sggw.pl

dr hab. Ewa Rembiałkowska, prof. SGGW
Zakładu Żywności Ekologicznej, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Zajmowane stanowiska:
Kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej, Kierownik specjalizacji Środowisko-Żywność
telefon:
59 370 38
e-mail:
ewa_rembialkowska@sggw.pl

dr hab. Zbigniew Zagórski
Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Wydział Rolnictwa i Biologii

Zajmowane stanowiska: Zastępca kierownika MSOŚ (zawodowe studia zaoczne), kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biologii  w Widzewie
telefon:
59 326 11, 59 326 20 (lab.)
e-mail:
zbigniew_zagorski@sggw.pl

dr hab. Zbigniew Karaczun

Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zajmowane stanowiska: kierownik specjalizacji Zarządzanie i Ekorozwój
telefon:
59 320 64
e-mail:
zbigniew_karaczun@sggw.pl

dr Marek Keller

Zakład Zoologii Lesnej i Łowiectwa, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Zajmowane stanowiska:
telefon:
59 381 46
e-mail:
marek_keller@sggw.pl

sekretarz Rady Wydziału: mgr Dorota Kacprzak

Przedstawiciele studentów: mgr inż. Daria Sikorska (studia doktoranckie), Katarzyna Rusiłowicz, Dorota Otulak, Klaudia Komacka