Historia

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) zostało powołane uchwałą Senatu SGGW w 1996 roku.
MSOŚ kształci specjalistów ochrony środowiska o szerokim, interdyscyplinarnym profilu. W zakresie dydaktycznym MSOŚ posiada uprawnienia wydziału, a jego kierownik uprawnienia dziekana. Program nauczania na kierunku ochrona środowiska realizowany jest przez specjalistów z różnych wydziałów SGGW, a także z innych uczelni krajowych i zagranicznych.