Koło naukowe

Opiekun koła: dr inż. Taida Tarabuła
Katedry Ochrony Lasu i Ekologii
Wydział Leśny

Koło Naukowe Ochrony Środowiska prowadzi projekty w ramach dwóch sekcji:
Analiz Środowiskowych oraz Przyrodniczej.
Realizujemy szereg różnorodnych projektów i jesteśmy otwarci na nowe pomysły.
Na terenie kampusu SGGW badamy bogactwo przyrodnicze oraz liczebność ptaków i owadów.
Odwiedzamy fortyfikację w Modlinie gdzie badamy jaki wpływ wywiera obecność człowieka na liczbę zimujących nietoperzy.
Zorganizowaliśmy także ciekawe wycieczki do filtrów Lindley’a oraz ujęcia infiltracyjnego „Gruba Kaśka” w przyszłości planujemy odwiedzić oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów.
Co roku na wiosnę odwiedzamy dolinę Łopienki w Bieszczadach aby zinwentaryzować występujące tam płazy i gady.
Celem naszej działalności jest zdobywanie praktycznej wiedzy, realizowanie zainteresowań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w działalność Koła.
Kontakt:
- Prezes :
Joanna Dziankowska: dziankowska@gmail.com

Sprawozdanie z wyjazdu koła na Islandię.