photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Samorząd

Działania samorządu MSOŚ

Samorząd MSOŚ działa czynnie w życiu uczelni i wydziału. Każdego roku organizujemy otrzęsiny dla „pierwszaków” oraz pomagamy studentom trzeciego roku w organizacji połowinek.

Co roku wspólnie z Kołem Naukowym Ochrony Środowiska bierzemy czynny udział w „Dniach SGGW”, na których zainteresowani oraz przyszli studenci mogą się dowiedzieć, na czym tak naprawdę polega ochrona środowiska, zapoznać się z prostymi narzędziami wykorzystywanymi przy pracy w tej dziedzinie oraz wziąć udział w konkursach związanych z przyrodą i ekologią.

Każdego roku uczestniczymy w „Dniach otwartych” naszej uczelni, podczas których kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego wydziału oraz porozmawiać ze studentami.

Każdego roku pomagamy naszemu Kołu naukowemu w organizacji stoiska oraz bierzemy udział podczas „Reaktywacji”, na których studenci pierwszego roku mogą zapoznać się z organizacjami studenckimi działającymi na naszej uczelni.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w działalność samorządu.

Władze samorządu

Przewodniczący
Konrad Osytek

Zastępca

Sekretarz
Jan Pryzowicz

Reprezentanci w Radzie Wydziału
Katarzyna Rusiłowiz

Tomasz Jerczyński

Przedstawiciele w Radzie Uczelnianej
Piotr Kalinowski

Rafał Dobosz

Copyright © 2010