UWAGA !! Zmiana Strony WWW

W związku z przekształceniem Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW od września obecna strona internetowa nie będzie już aktualizowana!!

Aktualne informacje (plany zajęć, listy studentó, inne) można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: http://wbis.sggw.pl/