Rodzaje studiów

Studia I stopnia (zakończone dyplomem inżyniera):

Studia II stopnia (zakończone dyplomem magistra):

Studia II stopnia studenci MSOŚ mogą realizować także częściowo w uniwersytetach zagranicznych (Anglia, Holandia, Szwecja) i uzyskać dyplom ukończenia SGGW i uczelni zagranicznej.