Fakultety

Fakultety dla studiów I stopnia

Semestr 4

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

Semestr 6

1.         Hydrologia zlewni zurbanizowanych – dr M. Barszcz

wtorek, godz. 17-19, s. 314 b. 33 (do 30 osób)

2.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

3.         Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym dr Zajączkowskiego

czwartek, godz. 17-19, Audytorium b. 22

4.         Ochrona i zagospodarowanie ekosystemów wodnych – dr K. Pachuta

piątek, godz. 9-12, s. 2 Centrum Wodne

5.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

Fakultety dla studiów II stopnia

1.         Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych – dr P. Oglęcki

środa, godz. 17-19, Audytorium b.22

2.         Zagadnienia priorytetowe w badaniach fauny – mgr inż. J. Dobrzańska

środa, godz. 17-19, Audytorium 7 b. 24

3.         Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zurbanizowanym

dr S. Drozdowski

środa, godz. 15-17, s. 26 b. 35 (do 30 osób)

4.         Pszczoły biologicznym wskaźnikiem skażenia środowiska – dr G. Topolska

środa, godz. 15-17, s. 038 b. 23 (do 30 osób)

5.         Waloryzacja i ochrona ekosystemów rzecznych w świetle programu NATURA 2000

dr P. Oglęcki

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 7 b. 24

6.         Technologie membranowe w ochronie środowiska – dr M. Michel

czwartek, godz. 16-18, Audytorium 3 b. 24

7.         Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce – dr G. Lesiński

czwartek, godz. 16-18, A I b. 32