Przedstawiciele do Senatu

dr hab. Piotr Hewelke, prof. SGGW
Zajmowane stanowiska: kierownik Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, kierownik specjalizacji Technologie Ochrony Środowiska
telefon:
59 355 70
e-mail:
piotr_hewelke@sggw.pl