photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wyjazd integracyjny dla Ochrony Środowiska

Koło Naukowe Ochrony Środowiska - logo

Koło Naukowe Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich nowo przyjętych studentów

kierunku Ochrona Środowiska na

WYJAZD INTEGRACYJNY

Pierwszy nasz obóz ma charakter krótkoterminowy – 21-23.09.2012

W planach wyjazdu:

- zapoznanie się ze strukturą i działalnością Koła Naukowego Ochrony Środowiska (KNOŚ’a) :)

- integracja

- zajęcia terenowe, głównie dotyczące ciekawych gatunków zwierząt z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – tropienia, obserwacje, odłowy małych kręgowców i bezkręgowców

- ognisko

Liczba miejsc ograniczona!


Termin zgłoszeń: 31.08.2012 r.

Kontakt:

Opiekun koła dr Witold Strużyński – wstuzynski@tlen.pl

Wiceprezes koła – karolina-gajewska@gmail.com

P.S. Śpiwór, karimata i pozytywne nastawienie obowiązkowe na wyjazd! :)

Koło Naukowe Ochrony Środowiska na Facebook’u!

Logo KNOŚ Dla wszystkich, którzy chcą śledzić postępy naszego Koła Naukowego, mamy niespodziankę: od pewnego czasu istniejemy jako strona portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszczamy zdjęcia z ostatnich akcji, ciekawe linki dla osób zainteresowanych ochroną środowiska oraz zaproszenia na ciekawe wydarzenia.

Po więcej zajrzyj na profil Koło Naukowe Ochrony Środowiska SGGW.

Natomiast więcej informacji o samym kole naukowym znajdziesz tutaj.

Zapraszamy! :)

Koło Naukowe

Logo KNOŚKoło Naukowe Ochrony Środowiska SGGW zaprasza studentów wszystkich roczników do włączenia się w projekty, badania i wyjazdy terenowe.

Kontakt:

Opiekun Koła:
dr Witold Strużyński Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
wstruzynski@tlen.pl
Prezes:
Anna Kowalska
dundee90@gmail.com
Wiceprezes:
Karolina Gajewska
karolina-gajewska4@wp.pl
Skarbnik:
Rafał Dobosz
Sekretarz:
Magdalena Ptasznik
ptasznik.magdalena@gmail.com
Admin strony:
Marta Księżniak
marta.ksiezniak@gmail.com

Koło Naukowe Ochrony Środowiska prowadzi szereg różnorodnych projektów oraz jest otwarte na nowe pomysły.

- Na terenie kampusu SGGW badamy populację traszek zwyczajnych,

- Prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą na terenie projektowanej obwodnicy Konstancina,

- Odwiedzamy fortyfikację w Modlinie, gdzie badamy jaki wpływ wywiera obecność człowieka na liczbę zimujących nietoperzy

- Organizujemy wyjazdy integracyjne dla nowych członków Koła,

- Organizujemy warsztaty oraz konferencje,

- Co roku bierzemy udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik oraz Polskie Radio,

- Organizujemy stoisko kierunku na Dniach SGGW,

- Bierzemy udział w Przeglądach Dorobku Kół Naukowych,

- Zorganizowaliśmy także ciekawe wycieczki do filtrów Lindley’a, ujęcia infiltracyjnego „Gruba Kaśka” oraz Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych,

- Odwiedzamy dolinę Łopienki w Bieszczadach, aby zinwentaryzować występujące tam ptaki, płazy i gady oraz rośliny,

- W wakacje 2009 czworo członków Koła zorganizowało trzy tygodniową wyprawę badawczą na Islandię,

- Celem naszej działalności jest zdobywanie praktycznej wiedzy, realizowanie zainteresowań oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w działalność Koła!

Przeprowadzone wyjazdy, projekty, badania, wycieczki :

Rok 2009

- Dwukrotna inwentaryzacja nietoperzy hibernujących w fortyfikacjach Twierdzy Modlin

- Panel dyskusyjny : „za czy przeciw energii atomowej?”

- Fotografia przyrodnicza – zajęcia prowadzone przez Dr Taidę Tarabułe

- Sprawdzanie skrzynek dla ptaków na terenie kampusu SGGW

- Przygotowanie stoiska MSOŚ na Dni SGGW oraz Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

- Majówka w dolinie Łopienki w Bieszczadach II tury : czerwiec oraz lipiec

- Badania świadomości ekologicznej studentów SGGW razem z KN Socjologii

- „Ultima Thule” studencka wyprawa naukowa na kraniec świata, Islandia 26.06 – 20.07.09

- Udział w XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

- Pokaz zdjęć oraz relacja z wyprawy naukowej na Islandię

Rok 2008

- Wycieczka do infiltracyjnego ujęcia wody „Gruba Kaśka” w Warszawie

- Wyprawa w poszukiwaniu nietoperzy do fortyfikacji na terenie Twierdzy Modlin

- Poranne liczenie ptaków na kampusie SGGW

- Wycieczka z entomologamii do Twierdzy Modlin

- Przygotowanie stoiska MSOŚ na Dni SGGW

- Udział w konferencji „ Człowiek z przyrodą czy przyroda z człowiekiem” na Uniwersytecie Warszawskim

- Zwiedzanie zabytkowych filtrów Lindleya w Warszawie

- Majówka w dolinie Łopienki w Bieszczadach

- Sprzątanie rezerwatu „Skarpa ursynowska”

- Udział w Targach PolEko w Poznaniu

- Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

- Inwentaryzacja drzew pomnikowych na Pogórzu Przemyskim

- Przedstawienie referatów i plakatów na XXXV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych

- Obejrzenie wystawy „Technologie dla Ochrony Klimatu” przygotowanej przy okazji odbywającej się w Poznaniu Konferencji Klimatycznej ONZ (COP14)

Koło naukowe

Opiekun koła: dr inż. Taida Tarabuła
Katedry Ochrony Lasu i Ekologii
Wydział Leśny

Koło Naukowe Ochrony Środowiska prowadzi projekty w ramach dwóch sekcji:
Analiz Środowiskowych oraz Przyrodniczej.
Realizujemy szereg różnorodnych projektów i jesteśmy otwarci na nowe pomysły.
Na terenie kampusu SGGW badamy bogactwo przyrodnicze oraz liczebność ptaków i owadów.
Odwiedzamy fortyfikację w Modlinie gdzie badamy jaki wpływ wywiera obecność człowieka na liczbę zimujących nietoperzy.
Zorganizowaliśmy także ciekawe wycieczki do filtrów Lindley’a oraz ujęcia infiltracyjnego „Gruba Kaśka” w przyszłości planujemy odwiedzić oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów.
Co roku na wiosnę odwiedzamy dolinę Łopienki w Bieszczadach aby zinwentaryzować występujące tam płazy i gady.
Celem naszej działalności jest zdobywanie praktycznej wiedzy, realizowanie zainteresowań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w działalność Koła.
Kontakt:
- Prezes :
Joanna Dziankowska: dziankowska@gmail.com

Sprawozdanie z wyjazdu koła na Islandię.

Copyright © 2010