Plan zajęć – zmiany

Do pobrania aktualny plan zajęć dla studentó MSOŚ. Zmiany w planie dla roku  IV oraz I studiów magisterskich.