zmany w planie zajęć dla I i II roku

W dziale „Plany zajęć” do pobrania najnowsza wersja planu zajęć, zmiany w planach I i II roku studiów inżynieskich